O společnosti

Jaké služby nabízíme?

 • poradenská činnost při přípravě investičního záměru
 • předprojektová příprava v úrovni objemových a dispozičních studií včetně odhadu nákladů
 • zpracování kompletní dokumentace pro územní nebo stavební řízení s možností zajištění inženýrské činnosti
 • zpracování podkladů pro výběr dodavatele (zadávací dokumentace)
 • zpracování prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 • spolupráce při realizaci stavby formou autorského, technického dozoru stavby
 • zajištění dokladů od dodavatelů stavby pro kolaudační řízení
 • sjednání a organizace kolaudačního řízení a dohled při odstraňování kolaudačních závad
 • nabídka typových projektů rodinných domů, garáží, garážových stání
 • designérské návrhy interiérů včetně zajištění realizace
 • rozpočty (euroCALC)

NOVĚ 2013

 • koordinátor BOZP

PŘIPRAVUJEME energetické posudky staveb
PŘIPRAVUJEME vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí
PŘIPRAVUJEME znalecké posudky v oblasti oceňování majetku
PŘIPRAVUJEME nové typové stavby

 

 

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar